Urszula Wawrzeniuk

Agile Lead // 10Clouds Praktykujący Agile Manager z wieloletnim doświadczeniem w zwinnych środowiskach. Specjalizuje się w podejściu zwinnym, facylitacji, tworzeniu zwinnych środowisk w organizacjach, zarządzaniu dostarczaniem produktów i kierowaniu zespołami w szerokim ujęciu. Doświadczony facylitator, trener biznesu i konsultant. Obecnie zajmuje się rozwijaniem strategii organizacji w kontekście zwinnego dostarczania produktów, opracowuje i wdraża standardy pracy zwinnej oraz rozwija kompetencje zespołu product delivery managerów w jednej z wiodących polskich firm tworzących oprogramowanie. Realizuje konsultacje i wsparcie w prowadzeniu projektów oraz we wdrażaniu podejść zwinnych do organizacji. Opracowała autorskąmetodę badania zdrowia projektów. Od ponad 7 lat zajmuje się szkoleniami w zakresie podejść zwinnych, wdrażania zmian w organizacjach, przywództwa, facylitacji i współpracy. Projektuje i prowadzi swoje własne szkolenia i symulacje. Prowadziła szkolenia i wdrożenia w małych organizacjach, start-upach, softwarehousach i korporacjach. Zrealizowała seminaria związane z wdrażaniem podejść zwinnych w organizacjach. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni (m.in. MBA) oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Urszula_Wawrzeniuk_Agile_Corporate

© 2020 Agile Corporate powered by Mindstream Sp. z o.o. All rights reserved.

Menu