Urszula Wawrzeniuk

Senior IT Project Manager w jednej z wiodących polskich firm tworzących oprogramowanie. Doświadczony facylitator, trener biznesu i wykładowca.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako Kierownik Projektu IT, wdrażając rozwiązania dla polskich i zagranicznych klientów, we współpracy zgodnie z podejściem zwinnym.

Obecnie realizuje projekty dla klientów z całego świata w podejściu zwinnym w zespołach rozproszonych, wdraża i usprawnia procesy projektowe w organizacji, zajmuje się prowadzeniem warsztatów facylitowanych oraz rozwija strategię organizacji w kontekście zarządzania projektami. Jest Team Leaderem jednego z zespołu PMów.

Od ponad 7 lat zajmuje się szkoleniami w zakresie zarządzania projektami, kierowania zespołem, wdrażania zmian w organizajach, zarządzania i przywództwa, facylitacji i współpracy. Projektuje i prowadzi swoje własne szkolenia i symulacje. Specjalizuje się w zwinnych metodach podejścia do pracy. Prowadziła szkolenia i wdrożenia w małych organizacjach, start-upach, softwarehousach i korporacjach. Zrealizowała seminaria związane z wdrażaniem podejść zwinnych w organizacjach. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu.

© 2020 Agile Corporate powered by Mindstream Sp. z o.o. All rights reserved.

Menu