Marek Janigacz

Temat warsztatów:

Design Thinking Method – nowoczesne rozwiązywanie problemów

Doradca organizacyjny, certyfikowany trener biznesu, projektant gier szkoleniowych i symulacyjnych.

Jako trener prowadzi szkolenia od 2011 r. Od tego czasu przeszkolił kilka tysięcy osób w różnej wielkości grupach ​
(od kilkuosobowych, poprzez kilkunastoosobowe do nawet kilkudziesięcioosobowych). Prowadził szkolenia dla instytucji publicznych, firm z sektora MŚP oraz dużych organizacji w tym międzynarodowych korporacji. 

Udziela się także społecznie, prowadząc szkolenia pro bono np. podczas Nocy Szkoleń, EMAGu (Europejskiego Zjazdu Mensy) czy Klubu Trenera i Coacha Akademii SET. 

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET® (2017) .