Management 3.0 Foundation

certyfikowane szkolenie stacjonarne

Warsztat dostępny w każdym pakiecie.

Jesteś liderem, managerem zespołu? Chcesz podnieść efektywność, a jednocześnie utrzymać (a nawet podnieść) zaangażowanie i motywację do pracy ludzi, którymi zarządzasz? Koniecznie czytaj dalej, prawdopodobnie ten warsztat jest właśnie dla Ciebie!

Dlaczego Warto?

Podczas tego warsztatu poznasz najważniejsze pojęcia i zasady zarządzanie zwinnego, opartego na odpowiedzialności i przywództwie. Program odpowiada również na problemy współczesnych zespołów, a więc zawiera elementy, dzięki którym zarządzanie zespołami zdalnymi i rozproszonymi stanie łatwiejsze.

Management 3.0 to nie kolejna metoda zarządzania. To sposób patrzenia na organizację pracy jak na system. To redefinicja  roli lidera, gdzie zarządzanie opiera się na odpowiedzialności i pracy całego zespołu.  Ten warsztat pozwoli jego uczestnikom analizować system organizacji pracy tak, by podejmowanie prawidłowych decyzji było łatwiejsze, a wybór  wdrażanych rozwiązań dla problemów świadomy i adekwatny. Dzięki temu podniesiona zostanie efektywność przywództwa w całej organizacji.

Organizacje opierające zarządzanie na Management 3.0 lepiej radzą sobie z wdrażaniem zmian, ich zespoły częściej i chętniej podejmują próby eksperymentowania. Dzięki temu łatwiej w nich o innowacyjne rozwiązania podnoszące konkurencyjność na rynku. Management 3.0 jest spójne z mindsetem Agile i doskonale komponuje się z założeniami i narzędziami wykorzystywanymi w metodykach zwinnych.

Dla kogo ten warsztat:

 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie zmianą w organizacji;
 • CEO oraz managerowie HR;
 • Kierownicy projektów;
 • Właściciele Produktów;
 • Członkowie zespołów Agile;
 • Każdego, komu metodyki zwinne są bliskie i kto chce usprawnić pracę swoją i swojego zespołu.

Management 3.0 – korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie zagadnień niezbędnych do skutecznego budowania i rozwoju organizacji.
 • Nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do zastosowania metod w praktyce.
 • Zrozumienie, w jaki sposób metody Management 3.0 mogą pozytywnie wpłynąć na pracę zespołów.

Agenda szkolenia

 1. Zarządzanie i przywództwo
  Określanie celów i kierowanie zespołami
  Praktyki i wyzwania we wdrażaniu podejścia zwinnego
 2. Teoria systemów złożonych
  Różnice pomiędzy złożonością a skomplikowaniem
  Złożoność oraz kryteria złożoności
 3. Motywacja i zaangażowanie
  Rodzaje motywacji, narzędzia oraz techniki wzmacniania motywacji
  Budowanie motywatorów
 4. Delegowanie i uprawomocnienie
  Samoorganizacja
  Budowanie zaufania
  Poziomy delegowania
  Budowanie odpowiedzialności
  Budowa wartości
 5. Wartości i kultura
 6. Uczenie się i budowanie kompetencji
  Siedem sposobów budowania kompetencji
  Metryki rozwoju
  Poziomy kompetencji
 7. Skalowanie struktury organizacyjnej
  Stymulacja wzrostu organizacji
  Kierunki rozwoju organizacji
  Zwinna skalowalność
  Wzorce balansowania struktur
 8. Sukces i porażka
  Wykorzystanie porażki do rozwoju
  Cztery wymiary zarządzania zmianą
  Narzędzia do retrospektywy

Wersje językowe

 • Szkolenie: język polski
 • Materiały edukacyjne: język polski
 • Oficjalny podręcznik: języki polski (opcjonalnie – 100 zł)

Certyfikacja – informacja o licencji

 • Szkolenie Management 3.0 jest licencjonowane (www.management30.com)
 • Uczestnicy otrzymują za udział w szkoleniu międzynarodowy certyfikat, który daje możliwość zostania Facylitatorem Management 3.0

Czas trwania szkolenia

 • 2 dni szkoleniowe
 • Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 17.00

Małgorzata Świerkosz-Hołysz

Starszy trener, coach, konsultant ds. Umiejętności menedżerskich i miękkich. Praktyk biznesu. Doświadczenie zdobyte w sektorze bankowym i strukturach HR. Od 1999 roku prowadzi własną firmę. Autor publikacji naukowych z zakresu coachingu i zarządzania.

Od 10 lat jako niezależny trener, współpracuje z kadrą zarządzającą rozwijając i doskonaląc umiejętności przywódcze. W sali szkoleniowej spędziła ponad 11 000 godzin. Prowadzi szkolenia z szeroko rozumianego zarządzania, projektuje i wdraża modele kompetencyjne zarówno w biznesie (finanse), jak iw sektorze publicznym. Chętnie podzieli się swoim doświadczeniem szkoleniowym podczas warsztatów Train the Trainer. Jest aktywnym coachem prowadzącym jednocześnie sesje dla wysokiej kadry menedżerskiej oraz dla klientów indywidualnych.

ZAPISZ SIĘ!

© 2021 Agile Corporate powered by Mindstream Sp. z o.o. All rights reserved.

Menu