Małgorzata Świerkosz-Hołysz

Senior trener, coach, konsultant z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich i tzw. kompetencji miękkich. Praktyk biznesu. Doświadczenie zdobyte w sektorze bankowym w strukturach HR. Od 1999 r. prowadzi również własną firmę. Autorka artykułów naukowych dotyczących coachingu i zarządzania.

Od 10 lat, jako trener freelacer, pracuje z kadrą zarządzającą, rozwijając i wzmacniając kompetencje przywódcze. Na sali szkoleniowej spędziła blisko 11.000 godzin. Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, opracowuje i wdraża modele kompetencji zarówno w organizacjach biznesowych (finansowych), jak i w jednostkach administracji publicznej. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem trenerskim prowadząc warsztaty Train the Trainer. Aktywnie działa jako coach, prowadząc sesje zarówno dla wysokiej kadry managerskiej, jak i dla klientów indywidualnych.

Certyfikowany, międzynarodowy konsultant MindSonar®, narzędzia służącego do pomiaru czynników stylów myślenia ludzi, wspierającego proces coachingu, mentoringu, rekrutacji, sprzedaży czy budowania zespołu. Facylitator Management 3.0, wykładowca dwóch uczelni: Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (Katedra Zarządzania) oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie na kierunku Doradztwo i Coaching odpowiadała za kształcenie przyszłych trenerów i coachów.

Kończy doktorat w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu, przewód doktorski na temat: Coachingowy model zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji.

© 2020 Agile Corporate powered by Mindstream Sp. z o.o. All rights reserved.

Menu