Małgorzata Świerkosz-Hołysz

Doświadczona trenerkacoach, konsultantka w zakresie rozwoju kompetencji miękkich i managerskich. Doświadczenie zdobywała w sektorze bankowym i w strukturach HR. Od 1999 prowadzi własną firmę. Autorka naukowych artykułów na temat coachingu i zarządzania. 

Od 10 lat jako niezależna trenerka, współpracuje z kadrą zarządzającą i pomaga rozwijać swoim klientom kompetencje związane z przywództwem. Na Sali szkoleniowej spędziła ponad 11 000 godzin. Prowadzi szkolenia na temat szeroko pojętego zarządzania, projektuje i wdraża modele kompetencji zarówno w biznesie jak i w sektorze publicznym. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami podczas sesji Train the Trainers. Jest aktywnym trenerem i jednocześnie prowadzi facylitację dla wyższej kadry zarządzającej oraz dla klientów indywidualnych. 

Certyfikowany międzynarodowy konsultant MindSonar – narzędzia pozwalającego ocenić sposób myślenia, wspomagające coaching, rekrutację, mentoring, sprzedaż i budowanie zespołów. Facylitatorka Management 3.0, wykładowczyni na WSB w Dąbrowie Górniczej i Collegium da Vinci w Poznaniu, gdzie jest odpowiedzialna za kształtowanie i szkolenie przyszłych trenerów i coachów. 

Obecnie kończy studia doktoranckie na WSB w Dąbrowie Górniczej, na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych. Jej dyscyplina naukowa to Nauka o Zarządzaniu. Zajmuje się tematem „Model Coachingu w zarządzaniu jako atut nowoczesnych organizacji.”

© 2020 Agile Corporate powered by Mindstream Sp. z o.o. All rights reserved.

Menu