Krzysztof Ożóg

Od  lat kieruje zespołami projektowymi pracującymi nad nowymi usługami i doświadczeniami w różnych branżach.

W  pracy używa myślenia projektowego, projektowania usług i ostatnio myślenia systemowego. Podczas realizacji projektów skupia się przede wszystkim na elastycznym podejściu do użytkownika, problemu, klienta i biznesu. To wymaga akceptacji prób, błędów i iteracyjności.

Design Thinking to podejście, które często wdraża w swojej pracy, a swoimi doświadczeniami dzielił się z już z takimi klientami jak  mBank (mDesigners) czy Santander Consumer Bank. Projektowanie usług w sposób, który łączy perspektywę użytkownika i biznesu realizuje podczas działań z wykorzystaniem Service Design (SKANSKA, mBank, IKEA, PARP).

Zwinne podejście jest  czymś, z czego zawsze korzystał (nawet jeśli nieświadomie) do zarządzania potrzebami różnych interesariuszy w czasie trwania działania.

Wierzy, że nie ma projektów skończonych, są tylko porzucone – a doświadczenie w takich metodach jak Design Thinking, Service Design i Systemic Thinking pozwala mu pracować świadomie i „porzucać” projekty, kiedy dostarczają odpowiednią wartość użytkownikom i  klientom.

Fuzers-krzysztof_ozog

© 2020 Agile Corporate powered by Mindstream Sp. z o.o. All rights reserved.

Menu