Karol Wolski

Change and Development Manager w Grupie Fideltronik, psycholog organizacji, konsultant z zakresu zarządzania. W swojej pracy łączy doświadczenie biznesowe z rzetelną naukową wiedzą i umiejętnościami analitycznymi. Obecnie, w ramach Grupy Fideltronik, odpowiada za politykę szkoleń pracowników oraz wsparcie zarządu firmy we wdrożeniu nowej strategii organizacji. Wcześniej, pracując jako konsultant, realizował projekty związane z rozwojem pracowników, diagnozą kompetencji oraz analizami danych w obszarze HR.

Wiedzę z zakresu analizy danych i psychologii zarządzania, zdobywał na Uniwersytecie Jagiellońskim, Gdańskim oraz Michigan University. Jest pasjonatem statystyki i naukowego podejścia do rzeczywistości. Ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu metodologii nauk: Society Environment and Technology na Uniwersytecie Jagielloński. Pracował jako wykładowca na kierunku psychologia na Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Collegium DaVinci oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji zarówno w czasopismach naukowych, książkach jak i periodykach branżowych.

© 2020 Agile Corporate powered by Mindstream Sp. z o.o. All rights reserved.

Menu