Edycja 2020

24 marca

Sound Garden Hotel, Warszawa

Pierwsza edycja Konferencji odbyła się w czasie ścisłych ograniczeń satinarno-epidemiologicznych. Pomimo wyzwań udało się zorganizować wydarzenie, które odniosło kolosalny sukces.

Udział czołowych specjalistów w dziedzinie zwinności, jak również zaangażowanie ze strony uczestników udowodniły, że temat zwinności zyskuje coraz większe znaczenie w obliczu dynamicznych wyzwań współczesnego rynku. Konferencja potwierdziła, że pomimo ograniczeń i trudności, dążenie do innowacji i elastyczności stanowi klucz do sukcesu biznesowego.

Sound Garden Hotel, Warszawa