Agile w HR

Opis szkolenia

Agile od dawna nie ogranicza się tylko do działów IT. Metodyki zwinne coraz częściej implementowane są w organizacjach reprezentujących różnorodne gałęzie biznesu. Jednak, żeby Agile przynosił oczekiwane rezultaty, musi zostać odpowiednio wdrożony.

Ogromną rolę w tym procesie odgrywa dział HR, który ma za zadanie zrekrutowanie odpowiednich talentów dla zwinnych zespołów, a następnie wpływa na ich rozwój i czuwa nad osiąganiem oczekiwanych rezultatów. Dział HR współpracujący ze zwinnymi działami sam musi stać się zwinny. Zespół HR musi rozumieć, czym jest zwinność i dostosować swoje praktyki do Agile Lifecycle.

To szkolenie przedstawia Agile w dwóch perspektywach: Z jednej strony pozwoli uczestnikom stać się zwinnymi, z drugiej zaś pomoże zrozumieć, jakie są potrzeby innych zwinnych zespołów w organizacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym naprawdę jest Agile, jak wygląda praca zwinna, jak w sposób zwinny oceniać osiągnięcia zespołów Agile, a także jak je motywować. Szkolenie przygotuje osoby związane z HR do funkcjonowania w zwinnej organizacji oraz do pełnienia ważnej roli wsparcia w transformacji Agile w firmie.

Prowadząca: Małgorzata Świerkosz-Hołysz

 

Doświadczona trenerkacoach, konsultantka w zakresie rozwoju kompetencji miękkich i managerskich. Doświadczenie zdobywała w sektorze bankowym i w strukturach HR. Od 1999 prowadzi własną firmę. Autorka naukowych artykułów na temat coachingu i zarządzania. 

Od 10 lat jako niezależna trenerka, współpracuje z kadrą zarządzającą i pomaga rozwijać swoim klientom kompetencje związane z przywództwem. Na Sali szkoleniowej spędziła ponad 11 000 godzin. Prowadzi szkolenia na temat szeroko pojętego zarządzania, projektuje i wdraża modele kompetencji zarówno w biznesie jak i w sektorze publicznym. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami podczas sesji Train the Trainers. Jest aktywnym trenerem i jednocześnie prowadzi facylitację dla wyższej kadry zarządzającej oraz dla klientów indywidualnych. 

Certyfikowany międzynarodowy konsultant MindSonar – narzędzia pozwalającego ocenić sposób myślenia, wspomagające coaching, rekrutację, mentoring, sprzedaż i budowanie zespołów. Facylitatorka Management 3.0, wykładowczyni na WSB w Dąbrowie Górniczej i Collegium da Vinci w Poznaniu, gdzie jest odpowiedzialna za kształtowanie i szkolenie przyszłych trenerów i coachów. 

Obecnie kończy studia doktoranckie na WSB w Dąbrowie Górniczej, na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych. Jej dyscyplina naukowa to Nauka o Zarządzaniu. Zajmuje się tematem „Model Coachingu w zarządzaniu jako atut nowoczesnych organizacji.”

Cel

Poznanie zasad i pryncypiów Agile.
Zrozumienie jak funkcjonują zespoły zwinne.
Poznanie narzędzi możliwych do wykorzystania przez dział HR.
Poznanie zwinnego procesu rekrutacyjnego i technik, które można podczas niego wykorzystać.
Zdobycie wiedzy pozwalającej zdiagnozować Agile mindset u kandydata.
Wiedza na temat roli HR w zwinnej organizacji oraz w procesie transformacji.

Korzyści

Lepsza współpraca z zespołami dostarczającymi produkty w oparciu o metodyki zwinne.
Dostosowanie systemu motywacyjnego i premiowego do potrzeb zespołów zwinnych.
Pełne wykorzystanie potencjału pracowników poprzez lepsze dostosowywanie ścieżki kariery do konkretnych osób.
Budowanie spójnych zespołów dobrze ze sobą współpracujących.
Podniesienie efektywności działów HR.
Przyspieszenie procesu transformacji poprzez wykorzystanie działu HR jako wsparcia we wdrażaniu Agile.
Miarodajna ocena pracowników zwinnych.
Podniesienie satysfakcji klientów z dostarczanych produktów

Czas:

2 dni szkoleniowe

Standardowe godziny szkolenia:
9.00 – 16.00

Agenda Szkolenia

Dla kogo
to szkolenie?

Rekruterzy
Członkowie zespołów HR na wszystkich szczeblach
Talent Acquisition Professionals

28-29.09


Agile w HR
(Warszawa)

wersja polska

9:00-16:00


cena:

750 zł

Menu