Adrian Sędzikowski

 

Przez cały okres pracy zawodowej związany z IT, w obszarach programowania, analizy i zarządzania projektami. Od 11 lat w Grupie BIK, gdzie pełnił szereg ról w ramach IT. W ostatnim czasie zarządza portfelem projektów oraz obszarem projektowym Grupy BIK, a także aktywnie uczestniczy w projekcie Transformacji Zwinnej. Od czerwca 2022 r. Techniczny Lider Strumienia Wartości Detalicznego w BIK, w ramach nowej zwinnej struktury Grupy BIK.

 

Menu